آشنایی با ERP هوشمند قسمت سوم بخش حسابداری

  • توسط مدیر
  • 1401/02/14

آشنایی با ماژول حسابداری ERP هوشمند

در ERP هوشمند ماژول حسابداری هم گنجانده شده است تا شما از یک سیستم یکپارچه مدیریتی کامل برخوردار باشید. ماژول حسابداری ERP هوشمند کمی با سایر سیستم های حسابداری متفاوت است و در این ماژول سعی شده با کمی تغییر نسبت به سایر نرم افزار های حسابداری، کارکرد آن آسان تر شود.

برای مشاهده این تفاوت می توانید ویدئوی بالا را مشاهده نمایید.