آشنایی با پرتال کارا، قسمت دوم کاربران

  • توسط مدیر
  • 1401/02/14

آشنایی با بخش کاربران پرتال کارا

این بخش شامل مواردی چون افزدون و ویرایش کاربران، تعیین سطح دسترسی و تغییر وضعیت کاربران می باشد. 

برای آشنایی بیشتر می توانید ویدئوی بالا را مشاهده نمایید.