ERP چیست؟

ERP چیست؟

ERP  مجموعه ای از نرم افزارهای مدیریت کسب و کار است که به مدیران سازمان اجازه می دهد تا فرایندهای برنامه ریزی منابع سازمانی را ساده تر و خودکار کنند. 

  • توسط مدیر
  • 1401/02/13
;