پرتال کارا چیست

پرتال کارا چیست

پرتال کارا یک سیستم یکپارچه مدیریت کسب و کار است که شامل مواردی چون مدیریت ارتباط با مشتری، حسابداری، مدیریت تولید، انبارداری و مرخصی می باشد.

  • توسط مدیر
  • 1400/08/17
;