آشنایی با پرتال کارا، قسمت سوم بخش حسابداری

آشنایی با پرتال کارا، قسمت سوم بخش حسابداری

  • توسط مدیر
  • 14 اردیبهشت 1401

آشنایی با ماژول حسابداری پرتال کارا

در پرتال کارا ماژول حسابداری هم گنجانده شده است تا شما از یک سیستم یکپارچه مدیریتی کامل برخوردار باشید. ماژول حسابداری پرتال کارا کمی با سایر سیستم های حسابداری متفاوت است و در این ماژل سعی شده با کمی تغییر نسبت به سایر نرم افزار های حسابداری، کارکرد آن آسان تر شود.

برای مشاهده این تفاوت می توانید ویدئوی بالا را مشاهده نمایید.